Vaši otroci se učijo od vas.
Vi ste prijazni, oni so prijazni.
Vi ste zlobni, oni so zlobni.
Vi ste srečni, oni so srečni.
Vi ste žalostni, oni so žalostni.
Otroci vas posnemajo, ne gre za
genetiko – gre za naučeno.
Učijo se preko vas.

Razmislite o tem.
Postanite boljši človek, da ustvarite boljše ljudi …
Začne se pri vas.

Vir: Diary of a broken woman