Otroci imajo srce za poljube

Otroci imajo srce za poljube,
vanje shranjujejo dobre stvari,
tam so zasidrane naše obljube,
v njih ni prostora za strah in skrbi.
Otroško srce ni prepolno poljubov,
tam se množijo le dobre stvari,
a nikdar ne drzni prekršit obljube,
ne upaj sejati strahu in skrbi.

Children have hearts that are meantto be kissed

Children have hearts that are meant to be kissed,
they store inside the finest wares,
our promises anchored in them on a list,
no room in there for fears and cares.
With kisses a child’s heart’s never filled up,
only good things inside there will build up,
But don’t break a promise, don’t even dare,
the last thing you want is to sow fear and care.

Iz pesniške zbirke Otroci imajo srce za poljube