Spoštovani,

sem upokojena učiteljica in ravnateljica Alenka Čurin Janžekovič od Svetega Tomaža. Zavzemam se za uzakonitev evtanazije v Sloveniji.

Že od rojstva (enainšestdeset let) živim z Morquijevim sindromom – polisaharidoza IV, ki prizadene vse sklepe. Zaradi pomanjkanja enega od encimov za presnavljanje sladkorja hrustanec in kosti pri tej bolezni dobesedno razpadajo. Zanjo ni zdravila. So pa analgetiki in skalpel. Prve uporabljam večkrat dnevno, skalpel pa v rokah, vsakih nekaj let, držita ortoped ali nevrokirurg. Po vsakem posegu, za mano jih je približno deset, zadnja dva lani na levem kolku, je moje telo bolj izmučeno. Obe se pač starava, jaz in moja bolezen.

Življenje me je naučilo, da je pomembno poslušati in slišati svoje telo. In prav zato vem, da mi dolgo ne bo več služilo, kot mi je do sedaj. V teh letih se je izčrpalo … ne naveličalo. Še vedno živim radostno. Vendar se zavedam, da mi lahko zdaj, zdaj odpove. Ne bojim se, če bi to prineslo prihod smrti. Bojim pa se, to pa priznam, tako kot mnogi drugi, bolečine, dolgotrajnega vegetiranja na bolniški postelji, odvisnosti od pomoči drugih … Da, tega pa se res bojim. Zato sem se trdno odločila, da si takšnega tretjega življenjskega obdobja ne želim živeti.

In ker danes obstaja možnost, da se človek tej veliki nesreči izogne, bom to tudi naredila. To mojo odločitev podpira tudi mož, s katerim že šestintrideset let živiva dvoedinost v polnem pomenu besede.

Tako si urejam človeku dostojno slovo – samomor z zdravniško pomočjo v Švici (evtanazija). Tja moram, ker mi moja država odreka »pravico do dostojne ali dostojanstvene smrti«, kot pravi Andrej Pleterski, in je tako Švica edina, ki mi jo priznava.

To svojo odločitev ves čas čutim tudi kot poslanstvo. Ne želim pomagati le sebi. Želim pomagati tudi drugim. Rada bi, da združimo moči vsi, ki menimo, da imamo podoben pogled do dostojnega življenja in dostojanstvene smrti. Da združimo moči vsi, ki smo prepričani, da je to, ali bi vsaj morala biti, ena od osnovnih človekovih pravic. Želim si, da tako po svojih močeh ozaveščamo ljudi.

(Kot podrobnejšo razlago, da bi ljudje razumeli ozadje take odločitve, sem napisala tudi knjigo SAM BOG NAJ JO BERE >>)

Še posebej me je k temu pismu nagovorilo dejanje »… Janka Pleterskega, zgodovinarja, ko je življenje zanj pri 95 letih postalo neznosno breme. Oglušel in oslepel je, opešalo je njegovo telo, um pa je bil v dobri formi. Lansko pomlad je na državni zbor naslovil pismo, v katerem je državni organ pozval, naj ljudem omogoči odločanje o koncu svojega življenja. Opozoril je, da mora demokratična država to vprašanje rešiti sistemsko in se tako javno zavzel za ureditev programa evtanazije v Sloveniji,« in še mnogih drugih ljudi, ki pač nismo javne osebnosti in naša beseda ostane še bolj neslišana, kot je ostala njegova.

Skrajni čas je, da končno rečete »bobu bob« ter dovolite, spodbudite ali celo postanete eni od pobudnikov široke in odprte javne razprave o evtanaziji!

Zakaj k temu pozivam prav vas, spoštovani?

21. stoletje je čas, ko vse več držav v tem globaliziranem svetu uvaja in dovoljuje evtanazijo, ki jo vpeljujejo na podlagi strokovnih argumentov, raziskav in ustrezne zakonodaje, ki že v svojo osnovo vključujejo spremenjene družbene razmere in potrebe. Vsega navedenega je dovolj tudi v naši državi. V Sloveniji!

Nadalje dr. Igor Pribac razmišlja: »… da so raziskave, ki so bile narejene v Sloveniji, pokazale, da je za uzakonitev evtanazije več kot polovična podpora … /… izjemna večinska podpora, ki nas uvršča v EU na deveto (9.) mesto po podpori evtanaziji …«

Neizmerno radi se primerjate z razvitimi državami. Neizmerno radi razglašate svoje dosežke v medicini, neizmerno poveličujete nekatere svoje kolege … Prav je tako! Temu se tudi jaz pridružujem. Iskreno. Potrebujemo dobre oz. odlične zdravnike, ki zdravite, ohranjate življenje, ga celo umetno ustvarjate, celite telesne in duševne rane, raziskujete … Vendar pa potrebujemo tudi dobre in odlične zdravnike, ki nosite v sebi ob poklicnih kompetencah še obče človeške vrednote, kot so: zdrava presoja, sočutje, spoštovanje pacientov in njihovih pravic in odločitev, vživljanje, vnašanje v svoje strokovno razmišljanje lastne tragične dogodke … kajti brez vsega omenjenega ste zgolj in samo roboti.

Evropsko sodišče za človekove pravice je že zdavnaj obravnavalo vprašanje dopustnosti in nedopustnosti evtanazije in jo podprlo ter ugotovilo, da ni v neskladju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. (Seveda v državah, ki imajo urejeno takšno pravno zakonodajo.)

So za vas vsi tisti zdravniki, ki v državah, kot je denimo Belgija, »… z urejeno zakonodajo in upravnimi postopki za izvajanje evtanazij, kjer je tako smrt postala sprejeta kot naravna smrt, sama evtanazija pa kot medicinsko dejanje …,« zločinci? Zame niso. Zame je njihov pogled na življenje in smrt bolj povezan z življenjskim ciklom kot pri vseh nas. Ko so Belgijci sprejeli zakonodajo, so za podlago izbrali tretje načelo – načelo dobrodelnosti. In iz tega načela izhaja, da je to obveznost zdravnika. Seveda ima ta tudi možnost do ugovora vesti, vendar mora bolnika predati kolegu, ki to zmore.

Pravno-zakonodajno obstaja še drugo načelo, ki ga ima uzakonjenega Švica, to je načelo avtonomije, ki izhaja »… iz pravice posameznika, da se odloči o načinu in času lastne smrti, ter tudi na podlagi pravice tretje osebe, da prostovoljno sodeluje pri končanju življenja, ne da bi bila zato poklicana, da je storila kaznivo dejanje.«

Čeprav obstajajo tudi pri nas »… človekove pravice, ki so pravice vseh ljudi. Zapisane so v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, v različnih mednarodnih aktih, tudi konvencijah, lahko so in štejejo tudi za del same ustave neke državne ureditve. Tako kot pri nas v Sloveniji. Namen opredelitve človekovih pravic in svoboščin je omogočanje razvijanja in uporabe človeških kvalitet, inteligence, talentov in vesti ter zadovoljevanja duhovnih in drugih potreb, pa tudi omejevanje državnih moči pri uresničevanju državnih funkcij.«

Prav slednji zapis je za nas, ki se zavzemamo za zakonsko ureditev evtanazije, izjemnega pomena. Na tem vidimo pravico in možnost graditi zahtevo o uzakonitvi pravice do dostojanstvene smrti. Ker zares čutimo in tudi vidimo posledice presenetljivo zbirokratizirane premoči in onemogočanja pravic »… ki jih ima človek kot človek …« od političnih in sodnih struktur ter zdravniških združenj in njihovih najrazličnejših komisij.

Jaz in moji somišljeniki smo več kot pripravljeni na javno razpravo, na pogajanje, celo na sklepanje kompromisov o evtanaziji ali pomoči pri samomoru. Sedaj je na Vas, cenjeni, da nam ponudite roko oz. odprete možnost.
Politiki, zdravniki, psihologi, teologi, sociologi, psihiatri, pravniki, antropologi, filozofi … to je vaša državljanska in poklicna dolžnost.

Alenka Čurin Janžekovič, Sv. Tomaž, januar 2019

Iz knjige SAM BOG NAJ JO BERE, Alenka Čurin Janžekovič >>

Alenka Čurin Janžekovič, knjiga Sam bog naj jo bere