Česa šole ne povedo - Petra Škarja, predavanja za življenje