Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatek o dogodku, katerega se je oseba udeležila, ali produktu, ki ga je naročila) podjetje (upravljalec) Katapult d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje, obdeluje zgolj za naslednje namene:

  • za vodenje evidence o udeležencih dogodkov upravljavca, vključno z evidenco, koliko dogodkov (in katerih) se je udeležil posameznik
  • za vodenje evidence o kupcih produktov in storitev, ki so objavljene na spletni strani podjetja Katapult d.o.o., www.zalozba5ka.com
  • za pošiljanje e-poštnih sporočil (novic) z namenom obveščanja o izobraževanjih, novih produktih, novih vsebinah na spletni strani www.zalozba5ka.com, storitvah ali dogodkih znotraj podjetja Katapult d.o.o. ali dogodkih, pri katerih omenjeno podjetje kakorkoli sodeluje ali ga priporoča,
  • za pregled poslanih e-poštnih sporočil, ki jih je posameznik odprl oziroma ga ni odprl, katere povezave je odprl oziroma kliknil (katere vsebine je bral oziroma si jih ogledoval), koliko časa je bral ali si ogledoval posamezno vsebino;
  • za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;
  • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal.

Vsa analiza in upravljanje s podatki je zgolj za interno evidenco podjetja Katapult d.o.o.

Trbovlje, 24. 9. 2018