POSTOPEK PRIDOBIVANJA ZDRAVNIKA ZA PRIPRAVO VODENEGA SAMOMORA V SPREMSTVU – DIGNITAS – ŠVICA
september, 2018, Alenka Čurin Janežekovič, avtorica knjige SAM BOG NAJ JO BERE >>

Vzpostavitev prvega kontakta:

 • Pišite ali kličite na DIGNITAS, PO Box 17, 8127 Forch, Švica;
 • Telefon: +41 43 366 10 70, Faks: +41 43 366 10 79;
 • Internet: www.dignitas.ch (Na tej strani so zapisana vsa navodila.)
 • E-naslov: dignitas@dignitas.ch

Povabilo k članstvu:

DIGNITAS vam pošlje prijavnico/obrazec in položnico za plačilo letne članarine in registracije. Letna članarina trenutno je 90 CHF – švicarskih frankov, registracije 200 CHF.

Predpogoji za nadaljnje urejanje dokumentacije za evtanazijo:

 • biti član DIGNITAS -a;
 • biti sposoben presoje – biti opravilno sposoben;
 • imeti minimalno telesno moč, ki je potrebna za vožnjo do klinike ter za zaužitje zahtevanega zdravila …

Ker je sodelovanje švicarskega zdravnika nujno za pridobitev zahtevanega zdravila, nadaljnji pogoji pomenijo, da mora imeti oseba:

 • terminalno bolezen in/ali napredujočo bolezen, ki je neozdravljiva in vodi v smrt.
 • Oseba je /nepričakovano postala/ trajno invalidna.
 • Oseba trpi za neznosnimi bolečinami oz. za bolečinami, ki se jih ne da lajšati.
 • Oseba je sicer lahko relativno zdrava, vendar zaradi starosti ne vidi več smisla življenja.

Končanje življenja na zahtevo (evtanazija):

Če oseba želi, da DIGNITAS začne ta postopke, mora najprej poslati uradno prošnjo: “Prošnja za pripravo samomora v spremstvu”, ki naj bo tipkana. V njem naj bodo zajete naslednje vsebine: oseba naj izrecno prosi DIGNITAS, za pripravi samomora v spremstvu, pojasni, zakaj pošilja prošnjo in opiše svoje trenutno zdravstveno stanje, ter občutke kako le ti vplivajo na podpisano osebo; psihični in fizični občutki. (Ta zapis naj ne bo dolga; kratek, jedrnat in jasen!)

Temu sklopu mora oseba dodati še (ločeno): »Življenjsko poročilo« – življenjepis/CV, v katerem opiše celotno družinsko stanje. Na podlagi »življenjskega poročila« si bo DIGNITAS -ov tim ustvaril sliko o osebi in družinskih okoliščinah. Le to bo zdravnikom pomagalo pri odločanju za odobritev postopka. (Obliko in vsebino CV/življenjepisa si je moč ogledat na spletni strani.)

Prav tako mora oseba k temu sklopu dodati:

 • eno ali več trenutnih (najnovejših) zdravniških izvidov/poročil in dva ali tri starejše izvide/poročila z obsežnimi informacijami o diagnozi, anamnezi, razvoju bolezni, bolečinah/trpljenju, poteku zdravljenja, možnih prognozah ipd.;
 • dopis osebnega zdravnika/- ce, v katerem slednji poda svoje strokovno videnje bolezni dotične osebe;
 • Če osebo, kot bolnika/bolnico, spremlja še specialist, je potrebno tudi njegovo osebno strokovno mnenje o bolezni.
 • Če oseba uživa antidepresive je potreben izvid psihiatra. (To pomeni, da moraš opraviti klinično psihološki pregled; psihiater – testiranje pri psihologu – psihiater.)*
 • Najnovejši izvidi/poročila ne smejo biti starejši/-a od treh do štirih mesecev. (Poročila morajo biti berljiva. Ni potrebno niti zaželeno pošiljati rentgenskih ali drugih slik ter laboratorijskih izvidov.

Vsi zdravniški izvidi morajo biti originalni in prevedeni v nemščino, francoščino ali angleščino. Potrebna je zelo velika natančnost pri prevodih, pri izrazoslovju in doslednost pri upoštevanju DIGNITAS-ovih navodil.

 • Prevode mora opraviti za to uradno pooblaščen prevajalec; ni potrebno, da je sodni prevajalec.
 • Pomembno je, da si dokumenti sledijo po naslednjem vrstnem redu:
  • spremni dopis prosilca za pripravo samomora v spremstvu;
  • dopis uradnega prevajalca iz katerega je razbrati, da je registriran;
  • potem pa sledijo dokumenti, ki jih navajam od alineje 4 do 6.

Zelo pomembno je, da si izvidi sledijo v naslednjem vrstnem redu: original – prevod …

Ko DIGNITAS prejme izpolnjeno zahtevo člana, skupaj z zdravniki, ki sodelujejo z DIGNITAS-om, opravijo presojo izvidov. Ob predpostavki, da se odločijo za pomoč, vas o tem obvestijo in pošljejo še nekaj vprašalnikov, ki jih je potrebno natančno izpolniti.

Temu sledi še položnica za prvo plačilo, katere vrednost je trenutno 4.000 €. “Začasna zelena luč” je predhodno soglasje švicarskega zdravnika, ki vam bo v pomoč. Dokončna odločitev pa se izreče po osebnem posvetovanja med švicarskim zdravnikom in vami/osebo/pacientom; včasih to posvetovanje ni potrebno.

Datum izvedbe končanja življenja na zahtevo (evtanazija) je odvisen od želje osebe, ki zaprosi za ta postopek; dokumenti ne zastarajo.

Postopek pridobivanja “Zelene Luči” kot oni to imenujejo, traja od treh do tudi več mesecev. Odvisno od bolezenskega stanja osebe. (Moj traja že več kot šest mesecev.)

Okvirne informacije o stroških postopka:

 • REGISTRACIJA – 200 CHF
 • LETNA ČLANARINA – 90 CHF (vsako leto, ko postaneš član)
 • UREJANJE DOKUMENTOV – 4.000 CHF
 • POMOČ PRI SAMOMORU – 3.000 CHF
 • DOKUMENTACIJA PO SAMOMORU – 1.500 CHF
 • KREMACIJA – POGREBNI ZAVOD – 2.000 CHF (Tu seveda obstaja izbira ali vse postopke po smrti prepustiš njim in tako ostanejo tvoji ostanki v Švici ali pa želiš/želijo svojci, da pogreb opravijo v Sloveniji.)

Postopek za izvedbo vodenega samomora tako okvirno stane 10.790 CHF. (1 CHF je trenutno 0,97 EUR)

(Z * sem označila dodatno zdravstveno dokumentacijo, ki ni opisana v splošnih DIGNITAS-ovih navodilih in izhaja iz posameznikovega zdravstvenega stanja.)

Velja opozoriti, da v postopku pridobivanja “zelene luči” dobiš včasih občutek “velike” birokracije. Če pa dobro premisliš, pa zaznaš, da je to pravzaprav samo njihov način preizkušanja tvoje iskrene volje in vztrajnosti. Rečeno drugače – poskušajo te na prefinjen način prepričati, da se za postopek ne bi odločil; ne pa da bi te k njemu nagovarjali kot pač menijo tisti, ki pišejo o tem, da se grejo s postopkom končanja življenja “turizem”.

Alenka Čurin Janžekovič, avtorica knjige SAM BOG NAJ JO BERE >>, v kateri opisuje svoje življenje in razloge, zakaj se zavzema za zakonsko ureditev EVTANAZIJE.

Alenka Čurin Janžekovič, knjiga Sam bog naj jo bere