SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA PRI PROJEKTU VIRUS IDEJ

O PROJEKTU. Kaj in zakaj?

Obstajajo dejstva, ki jih ni moč spremeniti. Eno takih je, da bo leto 2020 zapisano v zgodovino kot leto virusa korona. Kot čas krize.

Tovrstnih dejstev ne moremo spremeniti, lahko pa izberemo, kaj bo situacija pomenila za nas. Bo kriza ali bo priložnost?

Lahko se predajamo dolgočasju ali pa prebudimo svojo ustvarjalnost. Lahko se pritožujemo nad omejitvijo gibanja ali pa budno spremljamo zelenenje narave okoli našega doma. Lahko zapademo v depresivno nestabilnost ali pa okrepimo človeške vezi in geste dobrote. Lahko gledamo indekse padanja in gospodarsko krizo ali pa poiščemo v tem nove priložnosti in sveže ideje.

Kot je v vsakem dnevu čas noči, tako je v vsaki krizi seme priložnosti. Ker verjamemo v slednje, bomo združili prispevke ljudi, ki znajo prav to – v času, ko je svet prepojen z obupom, so znali v sebi prebuditi ustvarjalnost, poiskati sveže ideje in širiti kanček tistega pozitivnega, kar svet najbolj potrebuje. Tako je nastalo veliko čudovitih prispevkov, zgodb in slik, ki jih želimo pokazati svetu. 

Ker to spodbujamo, bomo prispevke zbrali v knjigo VIRUS IDEJ, da je inspiracija vsem tistim, ki se vrtijo v krogu obupa, strahu in žalosti. S to knjigo bo lahko vsakdo v še tako težki situaciji prebudil iskrico, ki jo imamo vsi ljudje. To je iskrica ustvarjalnosti, izraznosti in novih priložnosti.

Naj se širi VIRUS IDEJ.


POGOJI SODELOVANJA

Avtor prispevka, ki ga je prostovoljno poslal na mail založbe, soglaša s Splošnimi pogoji projekta. Podatki avtorjev in njihovi prispevki se uporabljajo izključno za potrebe knjige, objav na spletu, promocije …

 • Kakšne prispevke pričakujemo?

Kratki zapisi, zgodbe, misli, pesmi ali črno-bele ilustracije.

Iščemo POZITIVNE vsebine. Vsebine, ki nas nasmejejo, nam podajo upanja, nam prinesejo ideje, nam pobožajo srce in nahranijo duha. Vsebine, ki spodbujajo človečnost in povezovanje. Ki spomnijo na pomoč in podporo.

Ne sprejemamo pritoževanj, kritiziranja, sodb, sovražnega govora in kazanja s prstom na druge (tega je drugod dovolj, naj se knjige ne dotika).

Sprejemamo le prispevke, ki ustrezajo določilom:

 • Prispevek je bil oddan do vključno 27. 4. 2010.
 • Dolžina prispevka: največ 2.500 znakov brez presledkov.
 • Posameznik lahko sodeluje samo z enim prispevkom.
 • Ilustracije, karikature … morajo biti obvezno črnobele.
 • Sodelujejo lahko le Slovenci (tudi če živijo v tujini).

OBJAVA V KNJIGI

Knjiga VIRUS IDEJ bo izdana v založbi 5KA (Katapult d.o.o.) v prvi nakladi 1000 izvodov, predvidoma junija 2020.

Založba si pridržuje pravico, da sama izbere, katere prispevke iz objavljenega natečaja bo objavila v knjigi VIRUS IDEJ in katere ne.

Kaj dobi vsak avtor prispevka, ki je objavljen v knjigi?

 • Objavljen na spletni strani zalozba5ka.com.
 • Avtorja predstavimo tudi na naši FB strani založbe.
 • Za vse večne čase je v tiskani knjigi! No, le kdo ne bi bil ponosen na to …
 • Ko knjige dobimo iz tiskarne, še tople pošljemo po en izvod vsakemu soustvarjalcu. V spomin in zahvalo.
 • Pa ko bomo imeli kakšno novoletno zabavo, bo seveda povabljen. Tega verjetno ne bi smelo pisati v splošnih pogojih …

Kaj dobi vsak avtor prispevka, ki ni objavljen v knjigi?

 • Svojo podstran na spletni strani Zalozba5ka.com, kjer se ga opiše (naziv lahko sam sporoči), doda njegov prispevek.
 • Avtorja predstavimo tudi na naši FB strani založbe.

VSAK AVTOR DOVOLJUJE …

Vsak avtor, ki prostovoljno pošlje svoj prispevek, s tem dovoljuje objavo v tiskani knjigi in na spletni strani www.zalozba5ka.com. Vsaka objava na spletu ali za namen promocije knjige VIRUS IDEJ je dovoljena brez predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju.

Vsak avtor prispevka na založnika prenese materialne avtorske pravice omenjenega dela za slovenski prostor, s čimer mu daje ekskluzivno pravico shranitve (za shranitev v elektronski obliki in obliki, potrebni za tisk),  reproduciranja, dajanja na voljo javnosti in distribuiranja slovenske izdaje knjige z naslovom VIRUS IDEJ.

Vsak avtor prispevka se pod kazensko pravno odgovornostjo izrecno zaveže:

 • da ima vsa potrebna pooblastila in soglasja za sklepanje te pogodbe;
 • da je avtor edini avtor in delo ne posega v kakršne koli pravice tretjih oseb, vključno z avtorskimi pravicami;
 • da delo ne vsebuje ničesar, kar bi bilo v skladu z veljavno zakonodajo protizakonito na kakršen koli način.
 • da avtor prispeva vsebino (pesem, zgodba, pravljica, misel, slika, zapis …), ki ob sklepanju te pogodbe še ni bil objavljeno;

Avtor bo založniku povrnil celotno premoženjsko in nepremoženjsko škodo ter vse nastale stroške, ki bi jo založnik utegnil utrpeti kot posledico kršitve teh jamstev s strani avtorja.

Prenos avtorskih pravic po tej pogodbi velja za področje Republike Slovenije. V primeru elektronskega oz internetnega oglaševanja in prodaje stranki te pogodbe štejeta, da avtorske pravice niso kršene, če ima elektronski medij (radiodifuzna organizacija, kabelski operater oz. spletno mesto) sedež na območju Republike Slovenije, ne glede na to, če lahko signal oz. vsebina po prizemeljskih omrežjih ali prek satelitov, prek kabelsko distribucijskih ali kabelsko komunikacijskih sistemov ali na kakšen drug način doseže javnost tudi zunaj meja Republike Slovenije.


VARSTVO PODATKOV

Vsak soavtor, ki je prostovoljno poslal svoj prispevek za potencialno objavo v knjigi, potrjuje, da prejema e-novice z uporabnimi nasveti in ponudbami Založbe 5KA (Katapult d.o.o.). Seveda se lahko kadarkoli (enostavno z enim klikom) odjavi od prejemanja teh e-novic.

Prav tako se strinja s procesiranjem osebnih podatkov v skladu s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).


TO PAČ MORA BITI V POGODBAH IN SPLOŠNIH POGOJIH …

Pogodbeni stranki soglašata, da se za vse, kar v tej pogodbi ni urejeno, uporabljajo veljavna določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in Obligacijskega zakonika. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali v zvezi z njo ali izvira iz kršitve te pogodbe, njenega prenehanja ali neveljavnosti, bosta pogodbeni stranki najprej reševali z mediacijo. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da do zaključka mediacije nobena od njiju ne bo začela arbitražnega ali sodnega postopka glede nesoglasij, sporov ali zahtevkov.

V primeru sodnega spora sta stranki sporazumni, da je pristojno Okrajno sodišče v Trbovljah.


KDO VODI PROJEKT?

Idejni vodja: Darko Begić.

Petra Škarja in založba 5KA (Katapult d.o.o.)

Jelka Verk in More Than Beauty (Katapult d.o.o.)